fbpx
Pirkumu
grozs

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIRMS LIETOŠANAS VAI REĢISTRĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNĒ UN JUMS IR RŪPĪGI JĀIZLASA ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI, UN REĢISTRĒJOTIES TĪMEKĻA VIETNĒ JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT TOS PIEŅEMT. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, TAD JŪS NEDRĪKST LIETOT TĪMEKĻA VIETNI, UN PAKALPOJUMUS.

Šajos Lietošanas noteikumos aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kādi piemērojami Jūsu reģistrēšanai tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv  un tās lietošanai. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp SIA “Ddiscount” un Jums kā tīmekļa vietnes www.nocenotanoliktava.lv lietotāju.

Šajos Lietošanas noteikumos reglamentēta mūsu Tīmekļa vietnes lietošana, kā arī Jūsu www.nocenotanoliktava.lv Konta atvēršana un lietošana. Kopā ar www.nocenotanoliktava.lv Privātuma politiku, pirkuma līgumu starp Jums un www.nocenotanoliktava.lv, un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkuru citu dokumentu (ja tāds ir), tie veido tiesiskas attiecības starp Jums un mums. Jums ieteicams izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo Lietošanas noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Jūs vienmēr varat apskatīt pašreizējo Lietošanas noteikumu versiju mūsu Tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums, lai saņemtu kopiju pa e-pastu.

Personām, kuras nav reģistrētas Tīmekļa vietnē vai Lietotnē, būs iespēja apskatīt un izmantot tikai daļu no Tīmekļa vietnē un Lietotnē esošās informācijas, bet tām nebūs iespējas izmantot noteiktus Pakalpojumus. Šādām personām katrā ziņā jāievēro šie Lietošanas noteikumi, Privātuma politika un citi nosacījumi un noteikumi, kas paredzēti Tīmekļa vietnē, kā arī visi piemērojamie tiesību akti.

Definīcijas

1  Šīm definīcijām, kad tās tiek izmantotas šajos Lietošanas noteikumos, ir šāda nozīme:

1.1.1  nocenotanoliktava.lv  Konts nozīmē kontu, ko Klients ir izveidojis tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv

1.2 nocenotanoliktava.lv kuponi nozīmē elektronisko kuponu naudu, kuru nocenotanoliktava.lv nodevis Klientam kā atlīdzību par nocenotanoliktava.lv pakalpojumu lietošanu un kuru var izmantot, lai samaksātu par precēm Tīmekļa vietnē;

1. 3 Klients ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder nocenotanoliktava.lv Konts;

1. 4 Privātuma politika nozīmē politiku, ar ko tiek reglamentēta Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē publicēto personas datu apstrāde;

1. 5 Pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, priekšrocības un privilēģijas, ko nocenotanoliktava.lv sniedz Tīmekļa vietnē reģistrētajiem Klientiem.

1. 6 Konta darbības apturēšana nozīmē nocenotanoliktava.lv veiktās darbības saistībā ar Jūsu pieļauto šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu. Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarat piekļūt nocenotanoliktava.lv pakalpojumiem vai izmantot tos, kamēr nav pabeigta darbības apturēšana.

1. 7 Lietošanas noteikumi nozīmē šos Lietošanas noteikumus, kas publicēti Tīmekļa vietnē.

1. 8 nocenotanoliktava.lv nozīmē SIA “Ddiscount”, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 50103967701 , juridiskā adrese: Druvas iela 6D, Ogre, LV 5001;

1. 9 Pirkuma līgums nozīmē pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Jums un SIA “Ddiscount” un publicēts Tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv

1. 10 Tīmekļa vietne nozīmē tīmekļa vietni, kas ir pieejama www.nocenotanoliktava.lv

1. 11 Mēs attiecīgā locījumā nozīmē nocenotanoliktava.lv;

1. 12 Vēlmju saraksts nozīmē preču sarakstu nocenotanoliktava.lv tīmekļa vietnē, ko izveidojis un saglabājis Klients.

1. 13 Iepirkumu grozs nozīmē to preču sarakstu, kuras izvēlējies un iegādāsies Klients.

1. 14 Jūs attiecīgā locījumā nozīmē Klientu.

1. 15 “Demo prece” nozīmē laba, tikpat kā jauna prece kurai var saskatīt nelielas lietošanas pazīmes, kas varēja rasties jaunai precei stāvot plauktā, vai būt izmantotai kā ekspozīcijas modelis vai jauna prece ,kas veikalā tika demonstrēta apmeklētājiem kā paraug prece.

2 . nocenotanoliktava.lv konts

2.1 Jums ir tiesības reģistrēties Tīmekļa vietnē nocenotanoliktava.lv, lai piekļūtu noteiktiem nocenotanoliktava.lv pakalpojumiem vai tos lietotu.

2.2 Jūsu reģistrēšanās Tīmekļa vietnē nocenotanoliktava.lv ir bezmaksas.

2.3 Jūs izveidojat kontu, izmantojot Jums piederošo e-pasta adresi. Jūs drīkstat reģistrēt tikai vienu kontu vienai e-pasta adresei.

2.4 Visai informācijai, kuru Jūs sniedzat nocenotanoliktava.lv Konta atvēršanas laikā un Konta lietošanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam, ir jābūt precīzai un pareizai. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē vai Lietotnē un/vai izmantojot to, Jūs apliecināt un garantējat nocenotanoliktava.lv, ka nocenotanoliktava.lv sniegtā informācija un/vai dati un/vai dokumenti ir precīzi un atjaunināti un ka tie tā paliks spēkā katru dienu līdz Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta slēgšanai.

2.5 nocenotanoliktava.lv saglabās tiesības atteikties atvērt Jums nocenotanoliktava.lv Kontu pēc saviem ieskatiem, nenorādot Jums iemeslu.

2.6 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs esat iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nolīgumiem (ja tādi ir).

2.7 Jums nav atļauts koplietot, piešķirt vai atļaut izmantot trešajām personām Kontu, ieejas Kontā pieteikšanās datus. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par ieejas Kontā datu konfidencialitātes un drošības uzturēšanu, kā arī par visām darbībām, kas varētu notikt Jūsu kontā.

2.8 Ja Jums ir kādas norādes vai aizdomas par to, ka Jūsu nocenotanoliktava.lv Konts, pieteikšanās dati, parole vai citi drošības līdzekļi ir pazaudēti, nozagti, piesavināti, lietoti bez atļaujas vai citādi apdraudēti, tad Jums ieteicams mainīt savu paroli. Jums bez liekas kavēšanās jāsazinās ar nocenotanoliktava.lv, uzzinot par Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta, pieteikšanās datu, paroles vai citu drošības līdzekļu nozaudēšanu, nozagšanu, piesavināšanos vai neatļautu lietošanu. Jebkura nepamatota kavēšanās mums par to paziņot var ietekmēt ne tikai Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta drošību, bet rezultātā Jūs varat būt atbildīgs par jebkādiem radītajiem zaudējumiem.

2.9 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs paziņojiet un apstipriniet, ka visas Jūsu kontā veiktās darbības (tostarp, bet ne tikai iepirkšanās, paziņošana, klikšķināšana, lai akceptētu jebkuru izvēles lodziņu, informācijas maiņa, abonēšana, jebkuru pasūtījumu veikšana vai jebkuru maksājumu veikšana, un citas) tiek uzskatītas par Jūsu veiktām.

2.10 Kā nosacījumu Jūsu piekļuvei Tīmekļa vietnei un/vai Lietotnei un to lietošanai, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Lietotni.

2.11 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs piekrītat izmantot Tīmekļa vietni un/vai Lietotni tikai saviem nolūkiem. Tīmekļa vietnē un/vai Lietotnē ir aizliegtas jebkādas komerciālas darbības, piedāvājumi pirkt, saites uz citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm un citas darbības.

2.12 Šie Lietošanas noteikumi ir piemērojami Jums kopā ar privātuma politiku www.nocenotanoliktava.lv

2.13 Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt Jūsu konta darbību, iesniedzot pieprasījumu nocenotanoliktava.lv. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Jūsu iespējas izmantot nocenotanoliktava.lv Kontu tiks apturētas.

2.14 Pēc Jūsu reģistrācijas beigām nocenotanoliktava.lv glabās Jūsu konta informāciju sešus mēnešus. Šajā laikposmā Jūs varat lūgt atjaunot savu kontu, nezaudējot nekādu informāciju.

2.15 Ja Jūsu konta darbības apturēšanas laikā Jūs nepārdomāsiet, tad Jūsu konts tiks dzēsts.

2.16 Pēc darbības izbeigšanas visa informācija, ko Jūs esat publiskojis,  paliek.

2.17 nocenotanoliktava.lv patur sev tiesības apturēt jebkura konta darbību vai neatgriezeniski dzēst kontus sakarā ar šo Pakalpojumu noteikumu pārkāpumu vai jebkādu nelikumīgu vai neatbilstošu Tīmekļa vietnes, Lietotnes vai pakalpojumu lietošanu.

2.18 Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarēsiet iepirkties nocenotanoliktava.lv un izmantot nocenotanoliktava.lv pakalpojumus.

2.19 Ja Jūs esat pārkāpis nocenotanoliktava.lv Lietošanas noteikumus un Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs varat sazināties ar nocenotanoliktava.lv komandu, lai iegūtu papildinformāciju, kas saistīta ar pārkāpumu un konta statusu.

 1. Atsauksmes, apskati, komentāri, saziņa un cits saturs

3.1 nocenotanoliktava.lv piešķir Jums tiesības komentēt, ievietot saturu un sazināties.

3.2 Izliekot Tīmekļa vietnē vai lietotnē jebkādu informāciju, saturu vai materiālus, Jūs piešķirat nocenotanoliktava.lv neatsaucamas, pastāvīgas, pasaules mēroga, bezatlīdzības un tālāk nododamas tiesības parādīt, nodot, izplatīt, publicēt, dublēt, pielāgot, pārveidot, tulkot, radīt atvasinātus darbus un citādi izmantot jebkādu un visu saturu jebkurā formā pēc nocenotanoliktava.lv ieskata, lai sasniegtu jebkuru mērķi, kas var būt izdevīgs nocenotanoliktava.lv. Pieņemot šos Lietošanas noteikumus, Jūs apstipriniet un aplieciniet, ka Jums ir visas tiesības piešķirt šādu atļauju nocenotanoliktava.lv.

3.3 Klientam ir aizliegts publicēt jebkuru saturu, kas ir nelikumīgs, piedauzīgs, draudīgs, apmelojošs, intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp publicitātes tiesības) aizskarošs vai kā citādi kaitējošs trešajām personām vai nepieņemams, kā arī saturu, kas sastāv no programmatūras vīrusiem vai satur programmatūras vīrusus, politiskas kampaņas, komerciālus lūgumus, vēstuļu virknes, masveida sūtījumus vai jebkāda veida “surogātpasta” vai nepieprasītus komerciālus elektroniskus ziņojumus.

3.4 Klients apliecina, garantē un piekrīt, ka saturs, paziņojums vai viedoklis:

3.4. 1  ir patiess, precīzs un likumīgs;

3.4. 2 nav maldinošs, kaitīgs vai mānīgs.

3.5 Ja Jūs publicējat jebkuru no šo Lietošanas noteikumu 3.2. pantā norādītajiem elementiem, vai arī nocenotanoliktava.lv vai cita trešā persona konstatē, ka Jūsu publicētā informācija neatbilst šo Lietošanas noteikumu 3.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, tad Jūs uzņematies visu atbildību. Šādā gadījumā nocenotanoliktava.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai apturēt Jūsu konta lietošanu.

3.6 nocenotanoliktava.lv patur sev tiesības dzēst jebkuru Jūsu publicētu nelikumīgu saturu vai saturu, ar ko var tikt pārkāptas trešo personu tiesības vai leģitīmas intereses.

3.7 nocenotanoliktava.lv var lūgt Jūs dalīties savā viedoklī un pieredzē par Jūsu iegādātajām precēm. Tam noteiktajam nolūkam nocenotanoliktava.lv var nosūtīt Jums iekšējos ziņojumus vai e-pastu.

4.Konfidencialitāte

4.1Mēs atzīstam, ka mūsu Pakalpojumu sniegšanas laikā mēs saņemsim personiska vai konfidenciāla informāciju un/vai informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai  Jūsu personas datus un/vai jebkuru citu Jūsu sniegto informāciju un dokumentus, kā arī  informāciju, kas saistīta ar Jūsu un nocenotanoliktava.lv attiecībām. Tāpēc mēs piekrītam, ka visa konfidenciālā informācija jāglabā uzticami un stingri konfidenciāli, un piekrītam, ka tā tiks  izmantota tikai tiem nolūkiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, kā arī netiks izpausta nevienai trešajai personai.

4.2 Konfidencialitātes pienākumu piemēro, ja vien nav panākta citāda vienošanās, un ja vien nepastāv gadījumi, kad nocenotanoliktava.lv šāda informācija būs jāatklāj saskaņā ar tiesību  aktiem, noteikumiem vai lēmumu, ko pieņēmusi pārvaldes iestāde, vai kad attiecīgā informācija jau būs publiski pieejama.

 

 1. Garantiju atruna kā arī apraksts un skaidrojums par tīmekļa vietnes nocenotanoliktava.lv izvietoto informāciju un darbību.

5.0 Mēs esam tirdzniecības uzņēmums, kas specializējas nocenotu un atgriestu preču tirdzniecībā, kas var būt prece kas ir atgriezta no klienta  vai izstādes, ekspozīcijas ”Demo” prece  kas pēc butības ir lietotas preces, bet vizuālais un tehniskais stāvoklis tai var būt gandrīz kā jaunai precei.

5.1 nocenotanoliktava.lv nesniedz apliecinājumus par rezultātiem, kas jāiegūst, izmantojot tīmekļa vietni, nocenotanoliktava.lv sistēmas, pakalpojumus, informāciju vai saturu. Tā lietošana ir tikai Jūsu risks.

 1. 2 Tīmekļa vietne, lietotne, nocenotanoliktava.lv sistēmas, informācija, pakalpojumi un saturs tiek nodrošināti atbilstoši principam “tāds, kāds tas ir”. nocenotanoliktava.lv, tās licences devēji un piegādātāji, cik vien tas pēc iespējas pilnīgāk atļauts tiesību aktos, atsakās no visām gan izteiktām, gan netiešām, gan likumā noteiktajām, gan citādām garantijām, tostarp, bet ne tikai netiešajām garantijām par preču piemērotību tirdzniecībai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam nolūkam. Nocenotanoliktava.lv un tās saistītie uzņēmumi, licences devēji un piegādātāji nesniedz apliecinājumus par un negarantē tīmekļavietnē vai nocenotanoliktava.lv sistēmās vai to lietošanā sniegtā vai izmantotā satura informācijas, vai pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, drošību vai aktualitāti. Nekāda informācija, kuru Jūs esat ieguvuši no Tīmekļa vietas, nerada nekādas garantijas, kuras nocenotanoliktava.lv nav tieši norādījusi šajos Lietošanas noteikumos.

5.3 Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti netiešas garantijas ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā minētie ierobežojumi un izņēmumi uz Jums var neattiekties. Ja Jūs darbojaties kā pasūtītājs, tad šajos noteikumos netiek skartas Jūsu likumiskās tiesības, kuras nevar atcelt, ja tādas ir.  Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos Lietošanas noteikumos paredzētie atbildības un garantijas  ierobežojumi un izņēmumi ir taisnīgi un pamatoti.

5.4  Prece, kuru mēs piedāvājam var būt lietota un  jauna prece. Tie var būt noliktavu atlikumi, kā arī nocenota prece, kas  nākusi no Vācijas, Anglijas  un citām valstīm, to  ražotājiem, tirgotājiem un piegādātājiem.

Tā var būt prece no likvidētiem lielveikaliem kā arī preces no izstādēm.Tie var būt arī ražotāja preču atlikumi un atgrieztās preces, kas tiek atgrieztas ražotājiem no mazumtirdzniecības veikaliem.Kā arī tā var būt mazlietota prece, prece ar minimālām izmantošanas pazīmēm, bojātu iepakojumu, skrāpējumiem, un citi u. tml.

5.5   Visai mūsu precei  tiek dota garantija un tā tiek rūpīgi pārbaudīt pirms pārdošanas. Par preces stāvokli  ja tas ir nepieciešams, vienmēr tiek minēts preces aprakstā. Mūsu piedāvājumā  ir  nocenota, atgriezta prece, kā arī mazlietota prece vai prece ar defektiem, tapēc tādai precei mēs nevaram jums pilnībā garantēt par preces vizuālo un tehnisko stāvokli. Tādai precei  var pastāvēt  iespēja, ka tai var būt kāds nenozīmīgs vizuāls defekts vai tās komplektācija var nedaudz atšķirties no ražotāja  sākotnējās. Kā piemēram, bojāts iepakojums, skrāpējums vai tamlīdzīgi. Atgrieztai un mazlietotai precei, mēs nevaram dot pilnu garantiju. Tomēr ja izvēlētā prece neatbilst jūsu kritērijiem,  tad 14 dienu laikā Jūs vienmēr variet izmantot  atteikuma tiesības un atgriezt  iegādāto preci vai samainīt to pret jaunu preci. Svarīgi zināt! Mēs tirgojam jaunas, nocenotas  un arī mazlietotas preces , tāpēc pēc vajadzības jautājumu gadījumā lūdzam pirms preces  iegādes sazināties ar mums, lai uzzinātu sīkāku informāciju par preces stāvokli.

 

 1. Atbildības ierobežošana

6.1 Ciktāl tas pieļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem un ciktāl citādi tiek atzīta nocenotanoliktava.lv atbildība par jebkuriem zaudējumiem nocenotanoliktava.lv ir atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem. Ciktāl tas pieļauts ar tiesību aktiem, nekādā gadījumā nocenotanoliktava.lv, tās saistītie uzņēmumi, tās licences devēji, tās piegādātāji vai jebkuras trešās personas, kas minētas tīmekļa vietnē, nav atbildīgas ne par kādiem nejaušiem, netiešiem, brīdinošiem, sodošiem un izrietošiem zaudējumiem, neiegūto peļņu vai zaudējumiem, kas izriet no zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma, kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot tīmekļa vietni, nocenotanoliktava.lv sistēmas, informāciju, pakalpojumus vai saturu, pamatojoties gan uz garantiju, gan uz līgumu, gan uz pārkāpumu, gan uz neatļautu darbību, gan uz jebkāducitujuridisko teoriju un to, vai nocenotanoliktava.lv ir vai nav paziņots par šādu zaudējumu iespējamību. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, Jums šajos Lietošanas noteikumos noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izņēmuma līdzekļi un ir ierobežoti tikai ar tiem, kas skaidri paredzēti šajos Lietošanas noteikumos.

6.2 par nocenotanoliktava.lv tīmekļa vietnē  izvietotās informācijas neizlasīšanu un/vai neievērošanu Jūs, lietotājs pats esat atbildīgs, un tās neredzēšana un/vai neievērošana nevar būt kā atruna, un/vai iemesls lai norādītu uz tādas informācijas neesamību vai nebūšanu, kā arī  tas nevar būt par iemeslu pretenziju celšanai .

7 . Intelektuālais īpašums

 1. 1 Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli tiek aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas un Eiropas tiesību aktiem, un pieder nocenotanoliktava.lv. Šāda satura neatļauta lietošana var būt autortiesību, preču zīmju un citu tiesību aktu pārkāpums. Jūs nedrīkstat pārdot, pārveidot, pavairot, attēlot, publiski izpildīt, izplatīt, radīt atvasinātus darbus vai citādi jebkādā publiskā vai komerciālā nolūkā lietot vai izmantot Tīmekļa vietnes saturu. Tīmekļa vietnes satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīkla vidē jebkādiem nolūkiem ir aizliegta.

7.2 Jūs atzīstat, ka nocenotanoliktava.lv pieder izņēmuma tiesības uz nocenotanoliktava.lv preču zīmēm. Jūs nedrīkstat izmantot nocenotanoliktava.lv kā daļu no jebkuras preces, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma, un Jūs nedrīkstat veikt vai atļaut nekādu darbību, kas neatbilst nocenotanoliktava.lv izņēmuma preču zīmju tiesībām Jūsu un nocenotanoliktava.lv tiesisko attiecību darbības laikā, ja vien Jūs iepriekš neesat saņēmuši nocenotanoliktava.lv piekrišanu un šādā gadījumā stingri ievērojot piekrišanas ietvaros paredzēto apjomu. Nekas šajos Lietošanas noteikumos nepiešķir Jums īpašumtiesības un nekādas tiesības uz Tīmekļa vietni, kas nav nepieciešamas, lai Jūs varētu piekļūt Tīmekļa vietnei un izmantot nocenotanoliktava.lv pakalpojumus. Jūs apņematies nepielāgot vai nemēģināt apiet vai dzēst nekādus paziņojumus, tostarp (bet ne tikai) paziņojumus par intelektuālo īpašumu, kas iekļauti Tīmekļa vietnē, un jo īpaši jebkādas digitālās tiesības vai citu drošību, kas ir iestrādāta vai iekļauta Tīmekļa vietnē.

8. Sūdzības

8.1. Ja Jūs esat neapmierināts ar nocenotanoliktava.lv vai mūsu pakalpojumiem, tad Jūs varat vērsties ar sūdzību rakstot uz mūsu ēpastu info@nocenotanoliktava.lv. Jums ir skaidri jānorāda, ko Jūs vēlaties iesniegt. Tas palīdz mums atšķirt sūdzību no vienkārša vaicājuma.

9.Dažādi

9.1 Reglamentējošie tiesību akti. Šos Lietošanas noteikumus, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citus dokumentus (ja tādi ir) reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visas domstarpības, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citiem dokumentiem (ja tādi ir), tiks atrisinātas saskaņā ar procedūrām, kas norādītas pirkuma līgumā.

9.2 Spēkā esamība. Šie Lietošanas noteikumi būs spēkā, kamēr Jūs izmantojat Tīmekļa vietni. Uz Jums attieksies Lietošanas noteikumu izdevums, kas bija spēkā tajā laikā, kad Jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.

9.3 Grozījumi. Šie Lietošanas noteikumi un visi papildu noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti. Informācija par gaidāmajām izmaiņām Jums tiks padarīta pieejama vietnē www.nocenotanoliktava.lv. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šīm izmaiņām, tad saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem Jūs varat izbeigt sava līguma darbību ar nocenotanoliktava.lv.

9.4 Spēkā neesamība. Ja kāda tiesa vai juridiska iestāde konstatē, ka kāda no šo Lietošanas noteikumu normām nav spēkā, nav izpildāma vai nav likumīga, tad pārējās normas vēl arvien būs derīgas un spēkā esošas, un, cik vien tas iespējams, šī norma tiek grozīta, lai nodrošinātu, ka tā ir spēkā esoša, izpildāma un likumīga, vienlaikus saglabājot vai īstenojot tās komerciālo ieceri.

9.5 Izpildāmība. Neviena no šo Lietošanas noteikumu normām nav paredzēta kā izpildāma nevienai citai personai, izņemot Jūs un nocenotanoliktava.lv.

10. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma partner.montonio.com , Montonio Finance UAB:

 • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
 • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
 • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
 • Revolut bankas maksajumi
 • Visa/Mastercard karšu maksājumi / Apple Pay un Google Pay.

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Montonio Finance UAB

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

10.1 Apmaksa tiešsaistē ar internetbanku vai kredītkarti.

Apmaksājiet tiešsaistē, izmantojot internetbankas sistēmas.

Apmaksājiet tiešsaistē ar MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron maksājumu kartēm.

10.2 Apmaksa ar skaidru naudu.

(saņemot preci veikals noliktava, Druvas ielā 6D, Ogrē)

10.3 Apmaksa ar Bankas norēķinu karti

(saņemot preci veikals noliktava, Druvas ielā 6D, Ogrē)

VISA, VISA electron, MaestroCard, Maestro, Vpay

10.4 Bankas pārskaitījums.

(apmaksa caur banku vai internet-banku pēc rēķina saņemšanas)

Maksājot ar bankas pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādiet rēķina Nr.

10.5 ESTO nomaksa – ja nevēlies maksāt visu summu uzreiz, vari norēķinies pa daļām.
Tāpat Jums ir iespēja iegādāties mūsu preces uz nomaksu, izmantojot piedāvāto bezprocentu dalīto maksājumu, kuru piedāvā mūsu sadarbības partneri ESTO LV AS. Izvēloties Jums piemērotu pirkuma apmaksas termiņu (3, 6 vai 12 mēneši), Jūsu pirkuma summa tiks sadalīta proporcionālās daļās. Lai noformētu nomaksas pirkumu, Jums jāizmanto Smart-ID vai eParaksts Mobile identifikācijas rīkus. Lai mūsu sadarbības partneri varētu izvērtēt, vai Jūsu ienākumi un esošās saistības ir piemērotas, lai mēs varētu piedāvāt Jums šādu pakalpojumu, Jums būs jāievada papildu dati par sevi. Ar sīkāku informāciju par to, kā notiek Jūsu informācijas apstrāde pirms līguma noslēgšanas, varat iepazīties mūsu Privātuma politikā. Pirms nomaksas līguma parakstīšanas Jums ir jāiepazīstas ar Vispārējiem aizdevuma līguma noteikumiem.
 • ESTO nomaksa – Maksā ērti un ātri pa daļām – līdz 60 mēnešiem!
 • ESTO 3 – Maksā 3 vienādās daļās.

11. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija.

Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: SIA Omniva , SIA “Venipak Latvija”  pakomātus un kurjerpastu.

Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. (izņēmums ir nestandarta svara vai izmēra preces, kuru standarta sūtīšana nav iespējama notiek piegādāta  speciāli uz paletēm)  Iegādātās preces tiek nogādātas

Pircēja norādītajā adresē 2-5 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 14 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

Bezmaksas piegādes noteikumi iepērkoties virs 100  EUR

(Bezmaksas piegāde neattiecas uz precēm, kuras svars pārsniedz 30 kg. un vai izmērus 135cm x  120cm x 80cm.)

11.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.

11.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

11.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

11.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

11.2.4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus.

11.3 Preču saņemšana Pakomātos un ar Kurjerpastu nav iespējama šādos gadījumos:

11.3.1. Ja pasūtīto preču kopējais izmērs vai svars pārsniedz izmērus 38x64x39 (trīsdesmit astoņi- sešdesmit četri – trīsdesmit deviņi) cm. un 30 (trīsdesmit) kg.

11.3.1.2. Ja no Pārdevēja pasūtīto preču kopējo izmēru dēļ nav iespējams sniegt šo pakalpojumu.

11.4. Pircējs preces bez maksas var saņemt www.nocenotanoliktava veikalā. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

Bezmaksas saņemšana Ogrē; Druvas iela 6D, Ogre.Ogres novads, Latvija, LV-5001

11.4.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

11.4.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jānosauc pasūtījuma numurs un www.nocenotanoliktava darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

11.5. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, vai Venipak kurjerpastu.

11.5.1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars un izmēri nepārsniedz 38x64x39 (trīsdesmit astoņi- sešdesmit četri – trīsdesmit deviņi) cm. un 30 (trīsdesmit) kg.

11.5.2. Sūtījums no Omniva un Venipak pakomāta jāizņem 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

11.5.3. Piegāde ar Veinpak kurjeru notiek precēm ar svaru līdz 30 (trīsdesmit) kg.

11.5.4 (Par sūtījumu, kura svars pārsniedz 30 kg un izmēri nepārsniedz 120cm x 80cm x 170cm, tos piegādā uz paletēm – samaksa par paletes piegādi Latvijas teritorijā ir 45 Euro)

11.5.4. Piegādes nosacījumi un Pircējam piemērojamā maksa aprakstīta ŠEIT.

11.6. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

11.7. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

11.8. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – wwwnocenotanoliktava.lv, vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – www.nocenotanoliktava.lv vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

11.9. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

11.10. Ja saskaņā ar Noteikumu 11.5.2 un 11.4.1 punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota.

11.11. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.

Bezmaksas piegāde

Pirkumiem virs 100€

Preču atgriešana

14 dienu laikā pērkot internetā

Labs atbalsts

Mēs apkalpojam katru klientu kā draugu

Droši norēķini

Garantējam drošu iepirkšanos

Visas tiesības aizsargātas @ 2024 nocenotanoliktava.lv
Izstrāde: liepa.co