Pirkumu
grozs

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIRMS LIETOŠANAS VAI REĢISTRĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNĒ UN JUMS IR RŪPĪGI JĀIZLASA ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI, UN REĢISTRĒJOTIES TĪMEKĻA VIETNĒ JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT TOS PIEŅEMT. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, TAD JŪS NEDRĪKST LIETOT TĪMEKĻA VIETNI, UN PAKALPOJUMUS.

Šajos Lietošanas noteikumos aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kādi piemērojami Jūsu reģistrēšanai tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv  un tās lietošanai. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp SIA “Ddiscount” un Jums kā tīmekļa vietnes www.nocenotanoliktava.lv lietotāju.

Šajos Lietošanas noteikumos reglamentēta mūsu Tīmekļa vietnes lietošana, kā arī Jūsu www.nocenotanoliktava.lv Konta atvēršana un lietošana. Kopā ar www.nocenotanoliktava.lv Privātuma politiku, pirkuma līgumu starp Jums un www.nocenotanoliktava.lv, un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkuru citu dokumentu (ja tāds ir), tie veido tiesiskas attiecības starp Jums un mums. Jums ieteicams izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo Lietošanas noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Jūs vienmēr varat apskatīt pašreizējo Lietošanas noteikumu versiju mūsu Tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums, lai saņemtu kopiju pa e-pastu.

Personām, kuras nav reģistrētas Tīmekļa vietnē vai Lietotnē, būs iespēja apskatīt un izmantot tikai daļu no Tīmekļa vietnē un Lietotnē esošās informācijas, bet tām nebūs iespējas izmantot noteiktus Pakalpojumus. Šādām personām katrā ziņā jāievēro šie Lietošanas noteikumi, Privātuma politika un citi nosacījumi un noteikumi, kas paredzēti Tīmekļa vietnē, kā arī visi piemērojamie tiesību akti.

Definīcijas

1  Šīm definīcijām, kad tās tiek izmantotas šajos Lietošanas noteikumos, ir šāda nozīme:

1.1.1  nocenotanoliktava.lv  Konts nozīmē kontu, ko Klients ir izveidojis tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv

1.2 nocenotanoliktava.lv kuponi nozīmē elektronisko kuponu naudu, kuru nocenotanoliktava.lv nodevis Klientam kā atlīdzību par nocenotanoliktava.lv pakalpojumu lietošanu un kuru var izmantot, lai samaksātu par precēm Tīmekļa vietnē;

1. 3 Klients ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder nocenotanoliktava.lv Konts;

1. 4 Privātuma politika nozīmē politiku, ar ko tiek reglamentēta Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē publicēto personas datu apstrāde;

1. 5 Pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, priekšrocības un privilēģijas, ko nocenotanoliktava.lv sniedz Tīmekļa vietnē reģistrētajiem Klientiem.

1. 6 Konta darbības apturēšana nozīmē nocenotanoliktava.lv veiktās darbības saistībā ar Jūsu pieļauto šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu. Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarat piekļūt nocenotanoliktava.lv pakalpojumiem vai izmantot tos, kamēr nav pabeigta darbības apturēšana.

1. 7 Lietošanas noteikumi nozīmē šos Lietošanas noteikumus, kas publicēti Tīmekļa vietnē.

1. 8 nocenotanoliktava.lv nozīmē SIA “Ddiscount”, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 50103967701 , juridiskā adrese: Druvas iela 6B, Rīga, LV 5001;

 

1. 9 Pirkuma līgums nozīmē pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Jums un SIA “Ddiscount” un publicēts Tīmekļa vietnē www.nocenotanoliktava.lv

1. 10 Tīmekļa vietne nozīmē tīmekļa vietni, kas ir pieejama www.nocenotanoliktava.lv

1. 11 Mēs attiecīgā locījumā nozīmē nocenotanoliktava.lv;

1. 12 Vēlmju saraksts nozīmē preču sarakstu nocenotanoliktava.lv tīmekļa vietnē, ko izveidojis un saglabājis Klients.

1. 13 Iepirkumu grozs nozīmē to preču sarakstu, kuras izvēlējies un iegādāsies Klients.

1. 14 Jūs attiecīgā locījumā nozīmē Klientu.

1. 15 “Demo prece” nozīmē laba, tikpat kā jauna prece kurai var saskatīt nelielas lietošanas pazīmes, kas varēja rasties jaunai precei stāvot plauktā, vai būt izmantotai kā ekspozīcijas modelis vai jauna prece ,kas veikalā tika demonstrēta apmeklētājiem kā paraug prece.

2 . nocenotanoliktava.lv konts

2.1 Jums ir tiesības reģistrēties Tīmekļa vietnē nocenotanoliktava.lv, lai piekļūtu noteiktiem nocenotanoliktava.lv pakalpojumiem vai tos lietotu.

2.2 Jūsu reģistrēšanās Tīmekļa vietnē nocenotanoliktava.lv ir bezmaksas.

2.3 Jūs izveidojat kontu, izmantojot Jums piederošo e-pasta adresi. Jūs drīkstat reģistrēt tikai vienu kontu vienai e-pasta adresei.

2.4 Visai informācijai, kuru Jūs sniedzat nocenotanoliktava.lv Konta atvēršanas laikā un Konta lietošanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam, ir jābūt precīzai un pareizai. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē vai Lietotnē un/vai izmantojot to, Jūs apliecināt un garantējat nocenotanoliktava.lv, ka nocenotanoliktava.lv sniegtā informācija un/vai dati un/vai dokumenti ir precīzi un atjaunināti un ka tie tā paliks spēkā katru dienu līdz Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta slēgšanai.

2.5 nocenotanoliktava.lv saglabās tiesības atteikties atvērt Jums nocenotanoliktava.lv Kontu pēc saviem ieskatiem, nenorādot Jums iemeslu.

2.6 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs esat iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nolīgumiem (ja tādi ir).

2.7 Jums nav atļauts koplietot, piešķirt vai atļaut izmantot trešajām personām Kontu, ieejas Kontā pieteikšanās datus. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par ieejas Kontā datu konfidencialitātes un drošības uzturēšanu, kā arī par visām darbībām, kas varētu notikt Jūsu kontā.

2.8 Ja Jums ir kādas norādes vai aizdomas par to, ka Jūsu nocenotanoliktava.lv Konts, pieteikšanās dati, parole vai citi drošības līdzekļi ir pazaudēti, nozagti, piesavināti, lietoti bez atļaujas vai citādi apdraudēti, tad Jums ieteicams mainīt savu paroli. Jums bez liekas kavēšanās jāsazinās ar nocenotanoliktava.lv, uzzinot par Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta, pieteikšanās datu, paroles vai citu drošības līdzekļu nozaudēšanu, nozagšanu, piesavināšanos vai neatļautu lietošanu. Jebkura nepamatota kavēšanās mums par to paziņot var ietekmēt ne tikai Jūsu nocenotanoliktava.lv Konta drošību, bet rezultātā Jūs varat būt atbildīgs par jebkādiem radītajiem zaudējumiem.

2.9 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs paziņojiet un apstipriniet, ka visas Jūsu kontā veiktās darbības (tostarp, bet ne tikai iepirkšanās, paziņošana, klikšķināšana, lai akceptētu jebkuru izvēles lodziņu, informācijas maiņa, abonēšana, jebkuru pasūtījumu veikšana vai jebkuru maksājumu veikšana, un citas) tiek uzskatītas par Jūsu veiktām.

2.10 Kā nosacījumu Jūsu piekļuvei Tīmekļa vietnei un/vai Lietotnei un to lietošanai, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Lietotni.

2.11 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs piekrītat izmantot Tīmekļa vietni un/vai Lietotni tikai saviem nolūkiem. Tīmekļa vietnē un/vai Lietotnē ir aizliegtas jebkādas komerciālas darbības, piedāvājumi pirkt, saites uz citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm un citas darbības.

2.12 Šie Lietošanas noteikumi ir piemērojami Jums kopā ar privātuma politiku www.nocenotanoliktava.lv

2.13 Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt Jūsu konta darbību, iesniedzot pieprasījumu nocenotanoliktava.lv. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Jūsu iespējas izmantot nocenotanoliktava.lv Kontu tiks apturētas.

2.14 Pēc Jūsu reģistrācijas beigām nocenotanoliktava.lv glabās Jūsu konta informāciju sešus mēnešus. Šajā laikposmā Jūs varat lūgt atjaunot savu kontu, nezaudējot nekādu informāciju.

2.15 Ja Jūsu konta darbības apturēšanas laikā Jūs nepārdomāsiet, tad Jūsu konts tiks dzēsts.

2.16 Pēc darbības izbeigšanas visa informācija, ko Jūs esat publiskojis,  paliek.

2.17 nocenotanoliktava.lv patur sev tiesības apturēt jebkura konta darbību vai neatgriezeniski dzēst kontus sakarā ar šo Pakalpojumu noteikumu pārkāpumu vai jebkādu nelikumīgu vai neatbilstošu Tīmekļa vietnes, Lietotnes vai pakalpojumu lietošanu.

2.18 Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarēsiet iepirkties nocenotanoliktava.lv un izmantot nocenotanoliktava.lv pakalpojumus.

2.19 Ja Jūs esat pārkāpis nocenotanoliktava.lv Lietošanas noteikumus un Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs varat sazināties ar nocenotanoliktava.lv komandu, lai iegūtu papildinformāciju, kas saistīta ar pārkāpumu un konta statusu.

  1. Atsauksmes, apskati, komentāri, saziņa un cits saturs

3.1 nocenotanoliktava.lv piešķir Jums tiesības komentēt, ievietot saturu un sazināties.

3.2 Izliekot Tīmekļa vietnē vai lietotnē jebkādu informāciju, saturu vai materiālus, Jūs piešķirat nocenotanoliktava.lv neatsaucamas, pastāvīgas, pasaules mēroga, bezatlīdzības un tālāk nododamas tiesības parādīt, nodot, izplatīt, publicēt, dublēt, pielāgot, pārveidot, tulkot, radīt atvasinātus darbus un citādi izmantot jebkādu un visu saturu jebkurā formā pēc nocenotanoliktava.lv ieskata, lai sasniegtu jebkuru mērķi, kas var būt izdevīgs nocenotanoliktava.lv. Pieņemot šos Lietošanas noteikumus, Jūs apstipriniet un aplieciniet, ka Jums ir visas tiesības piešķirt šādu atļauju nocenotanoliktava.lv.

3.3 Klientam ir aizliegts publicēt jebkuru saturu, kas ir nelikumīgs, piedauzīgs, draudīgs, apmelojošs, intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp publicitātes tiesības) aizskarošs vai kā citādi kaitējošs trešajām personām vai nepieņemams, kā arī saturu, kas sastāv no programmatūras vīrusiem vai satur programmatūras vīrusus, politiskas kampaņas, komerciālus lūgumus, vēstuļu virknes, masveida sūtījumus vai jebkāda veida “surogātpasta” vai nepieprasītus komerciālus elektroniskus ziņojumus.

3.4 Klients apliecina, garantē un piekrīt, ka saturs, paziņojums vai viedoklis:

3.4. 1  ir patiess, precīzs un likumīgs;

3.4. 2 nav maldinošs, kaitīgs vai mānīgs.

3.5 Ja Jūs publicējat jebkuru no šo Lietošanas noteikumu 3.2. pantā norādītajiem elementiem, vai arī nocenotanoliktava.lv vai cita trešā persona konstatē, ka Jūsu publicētā informācija neatbilst šo Lietošanas noteikumu 3.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, tad Jūs uzņematies visu atbildību. Šādā gadījumā nocenotanoliktava.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai apturēt Jūsu konta lietošanu.

3.6 nocenotanoliktava.lv patur sev tiesības dzēst jebkuru Jūsu publicētu nelikumīgu saturu vai saturu, ar ko var tikt pārkāptas trešo personu tiesības vai leģitīmas intereses.

3.7 nocenotanoliktava.lv var lūgt Jūs dalīties savā viedoklī un pieredzē par Jūsu iegādātajām precēm. Tam noteiktajam nolūkam nocenotanoliktava.lv var nosūtīt Jums iekšējos ziņojumus vai e-pastu.

4.Konfidencialitāte

4.1Mēs atzīstam, ka mūsu Pakalpojumu sniegšanas laikā mēs saņemsim personiska vai konfidenciāla informāciju un/vai informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai  Jūsu personas datus un/vai jebkuru citu Jūsu sniegto informāciju un dokumentus, kā arī  informāciju, kas saistīta ar Jūsu un nocenotanoliktava.lv attiecībām. Tāpēc mēs piekrītam, ka visa konfidenciālā informācija jāglabā uzticami un stingri konfidenciāli, un piekrītam, ka tā tiks  izmantota tikai tiem nolūkiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, kā arī netiks izpausta nevienai trešajai personai.

4.2 Konfidencialitātes pienākumu piemēro, ja vien nav panākta citāda vienošanās, un ja vien nepastāv gadījumi, kad nocenotanoliktava.lv šāda informācija būs jāatklāj saskaņā ar tiesību  aktiem, noteikumiem vai lēmumu, ko pieņēmusi pārvaldes iestāde, vai kad attiecīgā informācija jau būs publiski pieejama.

 

  1. Garantiju atruna kā arī apraksts un skaidrojums par tīmekļa vietnes nocenotanoliktava.lv izvietoto informāciju un darbību.

5.0 Mēs esam tirdzniecības uzņēmums, kas specializējas nocenotu un atgriestu preču tirdzniecībā, kas var būt prece kas ir atgriezta no klienta  vai izstādes, ekspozīcijas ”Demo” prece  kas pēc butības ir lietotas preces, bet vizuālais un tehniskais stāvoklis tai var būt gandrīz kā jaunai precei.

5.1 nocenotanoliktava.lv nesniedz apliecinājumus par rezultātiem, kas jāiegūst, izmantojot tīmekļa vietni, nocenotanoliktava.lv sistēmas, pakalpojumus, informāciju vai saturu. Tā lietošana ir tikai Jūsu risks.

  1. 2 Tīmekļa vietne, lietotne, nocenotanoliktava.lv sistēmas, informācija, pakalpojumi un saturs tiek nodrošināti atbilstoši principam “tāds, kāds tas ir”. nocenotanoliktava.lv, tās licences devēji un piegādātāji, cik vien tas pēc iespējas pilnīgāk atļauts tiesību aktos, atsakās no visām gan izteiktām, gan netiešām, gan likumā noteiktajām, gan citādām garantijām, tostarp, bet ne tikai netiešajām garantijām par preču piemērotību tirdzniecībai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam nolūkam. Nocenotanoliktava.lv un tās saistītie uzņēmumi, licences devēji un piegādātāji nesniedz apliecinājumus par un negarantē tīmekļavietnē vai nocenotanoliktava.lv sistēmās vai to lietošanā sniegtā vai izmantotā satura informācijas, vai pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, drošību vai aktualitāti. Nekāda informācija, kuru Jūs esat ieguvuši no Tīmekļa vietas, nerada nekādas garantijas, kuras nocenotanoliktava.lv nav tieši norādījusi šajos Lietošanas noteikumos.

5.3 Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti netiešas garantijas ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā minētie ierobežojumi un izņēmumi uz Jums var neattiekties. Ja Jūs darbojaties kā pasūtītājs, tad šajos noteikumos netiek skartas Jūsu likumiskās tiesības, kuras nevar atcelt, ja tādas ir.  Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos Lietošanas noteikumos paredzētie atbildības un garantijas  ierobežojumi un izņēmumi ir taisnīgi un pamatoti.

5.4  Prece, kuru mēs piedāvājam var būt lietota un  jauna prece. Tie var būt noliktavu atlikumi, kā arī nocenota prece, kas  nākusi no Vācijas, Anglijas  un citām valstīm, to  ražotājiem, tirgotājiem un piegādātājiem.

Tā var būt prece no likvidētiem lielveikaliem kā arī preces no izstādēm.Tie var būt arī ražotāja preču atlikumi un atgrieztās preces, kas tiek atgrieztas ražotājiem no mazumtirdzniecības veikaliem.Kā arī tā var būt mazlietota prece, prece ar minimālām izmantošanas pazīmēm, bojātu iepakojumu, skrāpējumiem, un citi u. tml.

5.5   Visai mūsu precei  tiek dota garantija un tā tiek rūpīgi pārbaudīt pirms pārdošanas. Par preces stāvokli  ja tas ir nepieciešams, vienmēr tiek minēts preces aprakstā. Mūsu piedāvājumā  ir  nocenota, atgriezta prece, kā arī mazlietota prece vai prece ar defektiem, tapēc tādai precei mēs nevaram jums pilnībā garantēt par preces vizuālo un tehnisko stāvokli. Tādai precei  var pastāvēt  iespēja, ka tai var būt kāds nenozīmīgs vizuāls defekts vai tās komplektācija var nedaudz atšķirties no ražotāja  sākotnējās. Kā piemēram, bojāts iepakojums, skrāpējums vai tamlīdzīgi. Atgrieztai un mazlietotai precei, mēs nevaram dot pilnu garantiju. Tomēr ja izvēlētā prece neatbilst jūsu kritērijiem,  tad 14 dienu laikā Jūs vienmēr variet izmantot  atteikuma tiesības un atgriezt  iegādāto preci vai samainīt to pret jaunu preci. Svarīgi zināt! Mēs tirgojam jaunas, nocenotas  un arī mazlietotas preces , tāpēc pēc vajadzības jautājumu gadījumā lūdzam pirms preces  iegādes sazināties ar mums, lai uzzinātu sīkāku informāciju par preces stāvokli.

 

  1. Atbildības ierobežošana

6.1 Ciktāl tas pieļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem un ciktāl citādi tiek atzīta nocenotanoliktava.lv atbildība par jebkuriem zaudējumiem nocenotanoliktava.lv ir atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem. Ciktāl tas pieļauts ar tiesību aktiem, nekādā gadījumā nocenotanoliktava.lv, tās saistītie uzņēmumi, tās licences devēji, tās piegādātāji vai jebkuras trešās personas, kas minētas tīmekļa vietnē, nav atbildīgas ne par kādiem nejaušiem, netiešiem, brīdinošiem, sodošiem un izrietošiem zaudējumiem, neiegūto peļņu vai zaudējumiem, kas izriet no zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma, kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot tīmekļa vietni, nocenotanoliktava.lv sistēmas, informāciju, pakalpojumus vai saturu, pamatojoties gan uz garantiju, gan uz līgumu, gan uz pārkāpumu, gan uz neatļautu darbību, gan uz jebkāducitujuridisko teoriju un to, vai nocenotanoliktava.lv ir vai nav paziņots par šādu zaudējumu iespējamību. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, Jums šajos Lietošanas noteikumos noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izņēmuma līdzekļi un ir ierobežoti tikai ar tiem, kas skaidri paredzēti šajos Lietošanas noteikumos.

6.2 par nocenotanoliktava.lv tīmekļa vietnē  izvietotās informācijas neizlasīšanu un/vai neievērošanu Jūs, lietotājs pats esat atbildīgs, un tās neredzēšana un/vai neievērošana nevar būt kā atruna, un/vai iemesls lai norādītu uz tādas informācijas neesamību vai nebūšanu, kā arī  tas nevar būt par iemeslu pretenziju celšanai .

7 . Intelektuālais īpašums

  1. 1 Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli tiek aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas un Eiropas tiesību aktiem, un pieder nocenotanoliktava.lv. Šāda satura neatļauta lietošana var būt autortiesību, preču zīmju un citu tiesību aktu pārkāpums. Jūs nedrīkstat pārdot, pārveidot, pavairot, attēlot, publiski izpildīt, izplatīt, radīt atvasinātus darbus vai citādi jebkādā publiskā vai komerciālā nolūkā lietot vai izmantot Tīmekļa vietnes saturu. Tīmekļa vietnes satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīkla vidē jebkādiem nolūkiem ir aizliegta.

7.2 Jūs atzīstat, ka nocenotanoliktava.lv pieder izņēmuma tiesības uz nocenotanoliktava.lv preču zīmēm. Jūs nedrīkstat izmantot nocenotanoliktava.lv kā daļu no jebkuras preces, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma, un Jūs nedrīkstat veikt vai atļaut nekādu darbību, kas neatbilst nocenotanoliktava.lv izņēmuma preču zīmju tiesībām Jūsu un nocenotanoliktava.lv tiesisko attiecību darbības laikā, ja vien Jūs iepriekš neesat saņēmuši nocenotanoliktava.lv piekrišanu un šādā gadījumā stingri ievērojot piekrišanas ietvaros paredzēto apjomu. Nekas šajos Lietošanas noteikumos nepiešķir Jums īpašumtiesības un nekādas tiesības uz Tīmekļa vietni, kas nav nepieciešamas, lai Jūs varētu piekļūt Tīmekļa vietnei un izmantot nocenotanoliktava.lv pakalpojumus. Jūs apņematies nepielāgot vai nemēģināt apiet vai dzēst nekādus paziņojumus, tostarp (bet ne tikai) paziņojumus par intelektuālo īpašumu, kas iekļauti Tīmekļa vietnē, un jo īpaši jebkādas digitālās tiesības vai citu drošību, kas ir iestrādāta vai iekļauta Tīmekļa vietnē.

Sūdzības

Ja Jūs esat neapmierināts ar nocenotanoliktava.lv vai mūsu pakalpojumiem, tad Jūs varat vērsties ar sūdzību rakstot uz mūsu ēpastu [email protected] Jums ir skaidri jānorāda, ko Jūs vēlaties iesniegt. Tas palīdz mums atšķirt sūdzību no vienkārša vaicājuma.

9.Dažādi

9.1 Reglamentējošie tiesību akti. Šos Lietošanas noteikumus, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citus dokumentus (ja tādi ir) reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visas domstarpības, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citiem dokumentiem (ja tādi ir), tiks atrisinātas saskaņā ar procedūrām, kas norādītas pirkuma līgumā.

9.2 Spēkā esamība. Šie Lietošanas noteikumi būs spēkā, kamēr Jūs izmantojat Tīmekļa vietni. Uz Jums attieksies Lietošanas noteikumu izdevums, kas bija spēkā tajā laikā, kad Jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.

9.3 Grozījumi. Šie Lietošanas noteikumi un visi papildu noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti. Informācija par gaidāmajām izmaiņām Jums tiks padarīta pieejama vietnē www.nocenotanoliktava.lv. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šīm izmaiņām, tad saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem Jūs varat izbeigt sava līguma darbību ar nocenotanoliktava.lv.

9.4 Spēkā neesamība. Ja kāda tiesa vai juridiska iestāde konstatē, ka kāda no šo Lietošanas noteikumu normām nav spēkā, nav izpildāma vai nav likumīga, tad pārējās normas vēl arvien būs derīgas un spēkā esošas, un, cik vien tas iespējams, šī norma tiek grozīta, lai nodrošinātu, ka tā ir spēkā esoša, izpildāma un likumīga, vienlaikus saglabājot vai īstenojot tās komerciālo ieceri.

9.5 Izpildāmība. Neviena no šo Lietošanas noteikumu normām nav paredzēta kā izpildāma nevienai citai personai, izņemot Jūs un nocenotanoliktava.lv.

 

 

Bezmaksas piegāde

Pirkumiem virs 300€

Preču atgriešana

14 dienu laikā pērkot internetā

Labs atbalsts

Mēs apkalpojam katru klientu kā draugu

Droši norēķini

Garantējam drošu iepirkšanos

Visas tiesības aizsargātas @ 2022 nocenotanoliktava.lv
Izstrāde: liepa.co